• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Cửa Hàng Gạch Men Và TTNT Hồng Phúc
Gian hàng: gachmenhongphuc
Tham gia: 11/12/2014
GD Online thành công(?): 118
Đánh giá tốt : 96%
Thời gian xử lý : 3 giờ
Lượt truy cập: 2.264.417
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
14 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: Trắng / Xuất xứ: Việt Nam /
264.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: Cam /
264.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: - / Loại vân gạch: - / Cường độ uốn (kg/cm2): 40 / Độ chịu cứng (mohs): 100 / Độ hút nước (%): 7 / Đóng hộp (viên): 10 / Trọng lượng (Kg): 0.45 / Xuất xứ: Việt Nam /
265.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: - / Loại vân gạch: - / Cường độ uốn (kg/cm2): 40 / Độ chịu cứng (mohs): 100 / Độ hút nước (%): 7 / Đóng hộp (viên): 10 / Trọng lượng (Kg): 0.45 / Xuất xứ: Việt Nam /
265.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: Nâu / Loại vân gạch: - / Cường độ uốn (kg/cm2): 60 / Độ chịu cứng (mohs): 300 / Độ hút nước (%): 5 / Đóng hộp (viên): 10 / Trọng lượng (Kg): 0.25 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: Đỏ / Loại vân gạch: - / Cường độ uốn (kg/cm2): 60 / Độ chịu cứng (mohs): 300 / Độ hút nước (%): 7 / Đóng hộp (viên): 10 / Trọng lượng (Kg): 0.25 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: - / Loại vân gạch: - / Cường độ uốn (kg/cm2): 60 / Độ chịu cứng (mohs): 300 / Độ hút nước (%): 7 / Đóng hộp (viên): 10 / Trọng lượng (Kg): 0.25 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: Đen / Loại vân gạch: - / Cường độ uốn (kg/cm2): 35 / Độ chịu cứng (mohs): 100 / Độ hút nước (%): 10 / Đóng hộp (viên): 0 / Trọng lượng (Kg): 1.65 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: Đỏ / Loại vân gạch: - / Cường độ uốn (kg/cm2): 60 / Độ chịu cứng (mohs): 300 / Độ hút nước (%): 7 / Đóng hộp (viên): 10 / Trọng lượng (Kg): 0.25 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: - / Loại vân gạch: - / Cường độ uốn (kg/cm2): 40 / Độ chịu cứng (mohs): 100 / Độ hút nước (%): 7 / Đóng hộp (viên): 10 / Trọng lượng (Kg): 0.45 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: Vàng / Loại vân gạch: - / Cường độ uốn (kg/cm2): 35 / Độ chịu cứng (mohs): 200 / Độ hút nước (%): 10 / Đóng hộp (viên): 0 / Trọng lượng (Kg): 6.8 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: Nâu / Loại vân gạch: - / Cường độ uốn (kg/cm2): 35 / Độ chịu cứng (mohs): 100 / Độ hút nước (%): 10 / Đóng hộp (viên): 0 / Trọng lượng (Kg): 1.65 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: - / Loại vân gạch: - / Cường độ uốn (kg/cm2): 40 / Độ chịu cứng (mohs): 100 / Độ hút nước (%): 7 / Đóng hộp (viên): 10 / Trọng lượng (Kg): 0.45 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Vĩnh Cửu / Màu sắc: Xanh / Loại vân gạch: - / Cường độ uốn (kg/cm2): 35 / Độ chịu cứng (mohs): 200 / Độ hút nước (%): 10 / Đóng hộp (viên): 0 / Trọng lượng (Kg): 6.8 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng